Her og Nu
test og træværk

Hofteatret er lukket, men et og andet sker der ind imellem, udover alt det som håndværkere, el-ingeniører, konservatorer o.a. arbejder med dagligt. Her fra en søndag sidst i april tilbage i 2021, hvor scenen var fyldt med aktivitet, da fire generationer af potentielle brugere testede elementer i vores kommende udstilling – og samtidig var salen fyldt med snart 300 år resp. 170 år gamle træværk fra de zoner i Hofteatret, hvor det er brudt op – for i videst muligt omfang at blive restaureret og genbrugt. Og oppe i en loge på den ellers altid lukkede 2. balkon sad vort husspøgelse og kiggede diskret med. Spøgelset er helt ung – og ikke et af de fire, der for mange år siden blev tilbage af de oprindeligt 18 efter at uddriveren havde været huset igennem. Vi forventer at de fire bliver boende under hele lukkeperioden og passer på det hele, stedets ånd og historie. Til gengæld har vort unge husspøgelse fortrukket sig til andre lokaliteter. Spændende bliver det om vi ser det igen ved genåbningen.

Her og Nu